Verschillende vacatures

We hebben veel vacatures in verschillende categorieen voor u beschikbaar. Klik op de gewenste categorie. Als u een compleet overzicht wil kies dan hieronder voor alle vacatures.

Metaalbedrijven die in staat zijn hun potentieel aan arbeid snel aan te passen aan wisselende behoeften vanuit de markt zijn de winnaars van de toekomst.

Het inzetten van een flexibele schil naast een kern vaste medewerkers stelt ondernemers in staat snel en adequaat in te spelen op veranderende vragen vanuit de markt. Daarbij gaat het niet alleen om de aantallen mensen, het volume, maar vooral ook om de samenstelling van het personeelsbestand. In de toekomst gaat het dus nadrukkelijk niet alleen om meer of minder medewerkers, maar ook om het tijdelijk aantrekken van de juiste mensen die beschikken over specialistische kennis en vaardigheden.

Als ondernemer in de metaalsector herkent u deze zienswijze ongetwijfeld. Uw markt trekt weliswaar aan, maar tegelijkertijd stromen oudere ervaren medewerkers in een rap tempo uit en is het aanbod van jonge geschoolde medewerkers gering. Hierdoor dreigt er een tekort aan technisch personeel. Toch wilt u optimaal kunnen profiteren van de kansen en mogelijkheden die een herstellende markt biedt.

metaalkracht